Sorg og livsmod

Sorg og livsmod – når de mindste mister

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste, at en i familien rammes af alvorlig sygdom eller at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse.

Typisk rammer sorgen uanmeldt, og ikke sjældent har den sorgramte en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen.

Med afsæt i nogle små nyproducerede fabel-tegnefilm fra Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde fokus på: Hvad sorg er? Hvornår den kan ramme én? Og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv?

I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem, når sorgen rammer.

Fag: Kristendomskundskab og dansk.

Klassetrin: 1.-3. klasse.

Projektperiode: September-oktober.

Antal lektioner: 6-8 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning,baggrundsmateriale og elevopgaver.
 • Adgang til to nyproducerede tegnefilm.
 • Tilbud om lærerkursus.
 • Tilbud om lokalt kirkebesøg.
 • Projektplakat.
 • Klassesæt af vendespil.


NB.
Ved tilmelding angiv om I ønsker kirkebesøg og lærerkursus.

  

Alletiders julekalender

Et projekt om julen og julens traditioner

Julen har mange traditioner, og det er en højtid, som de fleste børn ser frem til - ikke mindst at de hver dag i december skal åbne en ny låge i julekalenderen.

Udgangspunktet for dette juleprojekt er netop en julekalender, som Zarah Juul har tegnet, og som er udviklet konkret til projektet.

Julekalenderen

Hver skoledag i december måned åbner eleverne en låge og ser en juletradition illustreret – både religiøse og folkelige. Der vil være en lille fortælling til traditionen og et forslag til en efterfølgende aktivitet. Det vil fx en dag være om det flettede julehjerte – opfundet af H.C. Andersen, og en anden dag vil det være fortællingen om julekrybben.

Det vil dermed være muligt hver skoledag i december måned at indlede dagen med en kort lektion omkring julens traditioner med udgangspunkt i julekalenderen, men man kan også nogle dage vælge kun at åbne lågen og læse fortællingen, fx mens eleverne spiser deres frokost.

En tradition i hele verden er også at synge julesalmer, og gennem forløbet vil eleverne møde nogle af de mest kendte danske julesalmer.

Fag: Kristendomskundskab. (evt. også dansk, billedkunst og musik)

Klassetrin: 1.-3. klasse.

Projektperiode: December.

Antal lektioner: 5 minutter - 45 minutter hver skoledag i december.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver.
 • En julekalender.
 • Kuverter til hver skoledag i december med aktivitetskit og en beskrivelse af dagens lille juleaktivitet.

    

Når søskende strides

Om nære relationer

De fleste børn, som har søskende, kender til at være uvenner med hinanden, og dette projekt handler om søskende relationer i Bibelens fortællinger og i nutiden.

Med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer med de nære relationer mellem søskende, forældre-børn og kammerater, arbejder klassen med en række søskende fortællinger fra Bibelen. Projektmaterialet er et revideret materiale fra 2016.

Følgende bibelske fortællinger indgår i forløbet:

 • Kain og Abel
 • Den fortabte søn
 • Maria og Martha
 • Isak og Ismael
 • Ismael ifølge Koranen
 • Jakob og Esau
 • Josef og hans brødre


Fag: Kristendomskundskab og dansk.

Klassetrin: 1.-3. klasse.

Projektperiode: Februar.

Antal lektioner: 6-10 lektioner.


Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver.
 • Projektplakat.

    

Hvor går grænsen? Dit og mit

Et projekt med fokus på bevægelse

Projektet handler om grænser, samt hvad der sker, når man sætter eller overskrider dem.

Gennem en række kropslige øvelser afdækkes grænserne for dit og mit samt mellem dig og mig. Der ud over får eleverne nogle nære erfaringer med grænse begrebet i relation til alt fra at have råderetten over sit eget værelse til fx at kunne sige fra, når man føler sig krænket eller intimideret. I relation til de fysiske øvelser lægges der via billeder og fortællinger op til små filosoferendesamtaler om, fx hvad det vil sige at have en personlig grænse.

Besøg i Køge judoklub
Desuden tilbydes klassen en workshop i Køge judoklub ved en lokal erfaren judo-instruktør. Gennem forskellige øvelser arbejder eleverne med judo og med personlige og relationelle grænser. Eleverne låner under besøget hver en ”gi” (judodragt).


Fag:
Kristendomskundskab og idræt.

Klassetrin: 2.-3. klasse.

Projektperiode: Marts-april-maj.

Antal lektioner: 8-10 lektioner.


Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver.
 • Tilbud om workshop på 2 lektioner i judo-klubben i Køge. (Judo-klubben ligger i Rishøjhallen, Skolevej 7, Køge tæt på stationen, Køge Nord.)


NB.
Ved tilmelding angiv gerne om I ønsker besøg/workshop i Køge judoklub.