Bibelens personer

Fordi det godt må være sjovt at lære Bibelens fortællinger

Bibelske fortællinger er et af de centrale kundskabsområder for faget kristendomskundskab. I projektet Bibelens personer stifter eleverne på en sjov måde bekendskab med en række centrale bibelske personer og til de fortællinger,der knytter sig til dem. Desuden arbejder de med fortællingernes kronologi og forholdet mellem Det Nye og Det Gamle Testamente.

Profetkort
Eleverne præsenteres i første omgang for de bibelske personer gennem kortspillet Profetkort. Herudfra arbejder klassen videre med udvalgte personer og fortællinger, som har fanget elevernes nysgerrighed. Profetkort Profetkort er et kortspil, som skoletjenesten har udviklet, og som Bibelselskabets Forlag efterfølgende også har valgt at udgive. Kortene beskriver dels de bibelske personer og desuden dystes der i kategorierne: Tro, bibelscore, alder og berømmelse. 3-4 elever spiller sammen med et sæt kort.

Projektet er et revideret projektmateriale.


Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 4.-6. klasse.

Projektperiode: September.

Antal lektioner: 4-8 lektioner.


Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver.
 • Klassesæt af kortspillet Profetkort.

  
   

Kærlighedens magi

Et projekt med udgangspunkt i Harry Potters magiske univers

I Harry Potters magiske univers er kærligheden den kraft, der overvinder alt ondt. Film og bøger om den unge troldmandslærling har i mere end 20 år fascineret børn i hele verden, og man skal ikke kradse særlig dybt i overfladen, førfortællingernes kristne referencer træder frem.

4.-5. klasse
I Kærlighedens magi skal eleverne i 4.-5. klasse indleve sig i det magiskeunivers og finde de kristne paralleller. Eleverne arbejder ud fra en særudgave af Profettidende, der indeholder tekstuddrag fra Harry Potter bøgerne, fanfiction og bibelske fortællinger. Undervejs i forløbet skal eleverne ved hjælp af tekst og billeder bl.a. lege med og reflektere over begreberne kærlighed og ondskab. Afslutningsvis skal de i form af egen fanfiction sætte sig selv ind i en fortælling fra Harry Potter universet. Projektet indeholder også forslag til lege og bevægelses-aktiviteter målrettet eleverne i 4.-5. klasse.

6.-7. klasse
I Kærlighedens magi skal eleverne i 6.-7. klasse arbejde med det magiskeunivers, finde de kristne paralleller og reflektere over disse. Eleverne arbejder ud fra en særudgave af Profettidende, der indeholder tekstuddrag fra Harry Potter bøgerne, fanfiction og bibelske fortællinger. Undervejs i forløbetskal eleverne bl.a. reflektere over begreberne kærlighed og ondskab ved atskrive nye artikler og reportager til Profettidende. Afslutningsvis skal de opsættederes helt egen udgave af den magiske avis.

Projektstart
Projektet indledes for eleverne med et stemningsfuldt kirkebesøg med fortælling, musik og effekter, der introducerer eleverne til det magiske univers og de kristnereferencer. Eventen varer ca. 45 minutter og tidspunktet koordineres efter tilmeldingen.


Fag:
Kristendomskundskab og dansk.

Klassetrin: 4.-5. & 6.-7. klasse.

Projektperiode: Oktober-november.

Antal lektioner: 6-10 lektioner.


Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver.
 • Klassesæt af avisen Profettidende.
 • Adgang til projekthjemmeside.
 • Magisk projektstart i Køge kirke den 23. oktober 2019.


NB. Ved tilmelding angiv om I ønsker at deltage i projekt-start/ event i Køge kirke.

   

Engle mellem himmel og jord

Et projekt om engle I alle religioner og kulturer har mennesketværet optaget af engle. Det kristne udgangspunkt for at tale om engle findes i Det Gamle Testamente,og derfra har både jødedom, kristendom og islam fundet inspirationtil tanker om engle som budbringer emellem guden og mennesket.

Gennem projektet vil eleverne få indblik i den kristne forståelse af engle samt de mere folkelige forestillinger om engle. Kunsten er en god kilde hertil, og der vil blive benytteteksempler fra både billedkunsten og poesien.

Engleprodukt og kursus
Som afslutning på projektet skaleleverne fremstille hver deres rummelige engel i enkle materialer. Til denne del af projektet tilbydeset lærerkursus ved Helena Notkin, Borup skole/ Skovbo billedskole den 30. oktober kl. 14.00-16.00, kirkepladsen 6 i Herfølge.

Helena Notkin giver et oplæg til, hvordan man enkelt fremstiller rummelige engle med eleverne. Teknikkerne afprøves under kurset, og læreren får et lille materialekit med hjem til klassens arbejde.


Fag:
Kristendomskundskab og billedkunst.

Klassetrin: 4.-5. klasse.

Projektperiode: November-december.

Antal lektioner: 6 lektioner.


Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver.
 • Tilbud om lærerkursus.
 • Materialer til fremstilling af elevernes egne engle.

 

  

Et møde med den danske salme 2020

Årets tema: Salmer, der fortæller.

Et møde med den danske salme 2020 sætter fokus på salmer og sange, der genfortæller centrale bibelhistorier. Eleverne vil komme til at arbejde medfølgende salmer og sange:

 • Kain, hvor er din bror?
 • Jeg gik i marken og vogtede får
 • Et barn er født i Betlehem
 • Zakæus var nok blevet mobbet
 • Nu ringer alle klokker mod sky

I projektet indgår fortællingerne om Kain og Abel, David, Jesus’ fødsel i Betlehem, tolderen Zakæus samt Jesus´død og opstandelse. Salmerne vil blive indspillet og indsunget og være tilgængelige fra en projekthjemmeside.

Årets salmeplakat er tegnet af Otto Dickmeiss.

I projektet indgår et lokalt kirkebesøg i uge 4 eller 5, hvor eleverne bliver præsenteret for orglet som instrument og synger salmerne til orgelledsagelse. Desuden vil præsten samtale med eleverne om temaet: Salmer, der fortæller.


Fag: Kristendomskundskab og musik.

Klassetrin: 3.-5. klasse.

Projektperiode: Januar-februar.

Antal lektioner: 6-10 lektioner.


Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale, noder mv.
 • Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik.
 • Salmeplakat.
 • Tilbud om lokalt kirkebesøg.


NB.
Ved tilmelding angiv gerne om I ønsker kirkebesøg.

 

 

 

Vi siger farvel

Et projekt om begravelsesskikke

Uanset hvor man befinder sig i verden, er der traditioner for, hvordan man tager afsked med ens kære. Det, at sige farvel til et menneske som dør og at afholde en ceremoni for den døde, har altid været en del af menneskets kultur.

Dette projekt sætter fokus på nogle af de ritualer og symboler, der knytter sig til død og begravelse først og fremmest i kristendommen før og nu, men også i islam og jødedom. Der vil desuden være et udblik til begravelsesskikke i fx Mexico og Indien.

Eleverne vil gennem arbejdet med ritualerne og symbolerne får en bevidsthed om, at den måde folk begraves på hænger sammen med deres tro og kultur. Under et besøg på den lokale kirkegård skal eleverne erfare de forskellige måder,man kan blive begravet på, og præsten forklarer, hvordan en begravelse foregår i den danske folkekirke.


Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 4.-6. klasse.

Projektperiode: Maj-juni.

Antal lektioner: 4-6 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver.
 • Tilbud om besøg på den lokale kirkegård og kirke.


NB.
Ved tilmelding angiv gerne om I ønsker kirkebesøg.