Går det hele ad helvede til?

Et projekt om frygt og håb

Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før? Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt,der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværendebåde i nyheder, film, litteratur og samfund.

Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksionover frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret håb og frygt hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam - fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu.

I projektet arbejder eleverne med:

 • Ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen
 • Nyt brætspil med etiske dilemmaer
 • Digitalt bibliotek med dystopier, utopier, helvede og paradisforestillingerfør og nu
 • Kirkebesøg
 • Kreativt produkt om håb og frygt


Fag: Kristendomskundskab/religion og dansk.

Klassetrin: 7.-9. klasse.

Projektperiode: September.

Antal lektioner: 8-14 lektioner.


Tilmeldte lærere modtager:

 • Klassesæt af elevhæfte med bl.a. Kenneth Bøgh Andersens novelle Uegnet.
 • Klassesæt af brætspil.
 • Tilbud om kirkebesøg.
 • Adgang til hjemmeside m. digitalt bibliotek.
 • Tilbud om lærerkursus, Religionslærernes Dag den 12. september 2019.


Religionslærernes Dag
Lærerkursus på Københavns Universtiet, Auditorium 23.0.50,
 Karen Blixens vej 4, 2300 København S

Program

9.30: Morgenkaffe og velkomst v. John Rydahl

10.05: Hvordan tale om Himmel/Paradis og Helvede i det 21. årh.? v. lektor Johanne Stubbe Kristensen

10.55: Undervisning om Himmel og Helvede på mellemtrinnet v. lærer Anne Rosenskjold

11.35: Kaffepause.

12.00: Forestillinger om Himmel og Helvede i Det Nye Testamente v. lektor Jesper Tang Nielsen

13.10: Frokost

14.15: Præsentation af Går det hele ad helvede til? fra Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester

15.00: Forestilling om Himmel og Helvede i Koranen v. post.doc Johanne Louise Christiansen

15.50: Farvel og tak v. John Rydahl


NB.
Ved tilmelding angiv gerne om I ønsker kirkebesøg og kursus.

 

  

Blixen - Skibsdrengens fortælling

Skibsdrengens fortælling - om Karen Blixens forfatterskab

I dette undervisningsprojekt arbejdes der med Karen Blixens forfatterskab med særligt fokus på novellen Skibsdrengens fortælling.

Novellen om skibsdrengen Simon er en gribende historie om næstekærlighedens sande væsen. Det er en skæbnefortælling om, at det, man giver ud, kommer tilbage til én og ofte i en helt uventet form. Fortællingen er én af indgangene til forståelsen af Karen Blixens livsopfattelse og forhold til kristendommen.

Teater
I forbindelse med forløbet tilbydes klassen at se teaterforestillingen Blå Blixen. Skibsdrengens fortælling - frit efter Blixen med Anette Jahn fra Måle Fortælleteater.

Her vil eleverne opleve en medrivende genfortælling af historien.Teaterforestillingen Blå Blixen spiller:

 • mandag den 4. november
 • tirsdag den 5. november
 • tirsdag den 12. november


Teaterforestillingen Blå Blixen spiller i udvalgte kirker tættest muligt på de til meldteklasser. Teaterforestillingen tilbydes et begrænset antal klasser.


Fag: Kristendomskundskab/religion og dansk.

Klassetrin: 7.-9. klasse.

Projektperiode: Oktober-november.

Antal lektioner: 6-8 lektioner.


Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver.
 • Tilbud til klassen om at se teaterforestillingen Blå Blixen.


Nb. Angiv ved tilmeldingen om klassen ønsker at se teaterforestillingen, samt hvilken dag der evt. foretrækkes. Tal meget gerne sammen herom med kollegaer på skolen, der også kunne tænkes at tilmeldte deres klasse til projektet.

   

Klædt på til sorg

Hvordan møder vi sorg

Hvordan får vi et fælles sprog for sorg? Hvordan kan vi blive klædt på til at møde og tale om sorgen, når den rammer os og vores medmennesker?

Klædt på til sorg tager udgangspunkt i den tekstile sørgemode i Danmark, hvor eleverne stifter bekendtskab med tøjmoden i forbindelse med død og begravelse fra 1400-tallet og frem til i dag. Sørgemoden vil blive brugt som afsæt for en samtale om, hvordan man historisk set har haft et fælles sprog, ritualer og traditioner for, hvordan man udtrykker sin sorg.

Gennem de historiske perioder bevæger eleverne sig frem til nutidens forskellige udtryk for sorg. Her arbejder de med cases og interviews med mennesker, der er tæt på sorg – bl.a. en forfatter, en sygehuspræst, en imam og en ung pige, der har mistet sin far. Eleverne skal også analysere et nyskrevet essay af Rebecca Bach-Lauritsen, og i forbindelse med et besøg i den lokale folkekirke får de indblik i kirkens ritualer i forbindelse med død og begravelse.

Til projektet hører en stor plakat, Livets landskab, der er gennemgående i elevernes opgaveløsning og casearbejde.

Eleverne skal afslutningsvis arbejde med, hvordan man kan bidrage til et fælles sprog for sorgen, så den der står udenfor sorgen, bliver i stand til at række ud til den, der er i sorg.

Der er tale om et revideret projekt fra 2018.

 

Fag: Kristendomskundskab/ religion og dansk.

Klassetrin: 7.-9. klasse.

Projektperiode: Januar-februar.

Antal lektioner: 9-15 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver.
 • Adgang til projekthjemmeside.
 • Plakaten Livets landskab.
 • Materialer til den afsluttende del.
 • Tilbud om lokalt kirkebesøg.


NB. Ved tilmelding angiv gerne om I ønsker kirkebesøg.

  

Frihed til hvad?

FRIHED TIL HVAD? – 75 året for Danmarks befrielse
I anledning af 75-året for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig inviteres eleverne til at filosofere over begrebet frihed. For hvordan påvirkede befrielsen det enkelte menneske? Og hvad er frihed i det hele taget?

Udgangspunktet i elevernes indledende arbejde er en række øjenvidneberetninger fra danske jøders oplevelser i koncentrationslejren Theresienstadt. Efterfølgende præsenteres eleverne for forskellige synspunkter på frihedsbegrebet, som sætter dem i stand til at reflektere over, hvad frihed betyder fordem.

ALSANG 2020 vil også blive inddraget, som i anledningen af 75 års dagen ønsker at samle hele den danske befolkning i fællessang og sætte fokus på medborgerskab, demokrati og frihed.

Som afslutning på projektet inviteres eleverne på besøg i kirken, hvor de kommertil at arbejde kreativt med det kristne frihedsbegreb. Omdrejningspunktetfor denne del af forløbet er kristendommens syn på frihed – at mennesket på én gang er frit og bundet. Fællessang bliver også en del af besøget.

Projektet er en revideret udgave af et projekt fra 2015.


Fag: Kristendomskundskab/religion, historie og samfundsfag.

Klassetrin: 7.-9. klasse.

Projektperiode: Marts-april-maj.

Antal lektioner: 8-12 lektioner.


Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver.
 • Adgang til hjemmeside med voxpop, film og billeder til projektet.
 • Tilbud om lokalt kirkebesøg.


NB. Ved tilmelding angiv gerne om I ønsker kirkebesøg.