FSFISK?

Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge (FiSK) er et tilbud fra alle kirker i Faxe, Stevns og Køge kommune til alle skoler i Faxe, Stevns og Køge kommune.

Alle museer har én. Ligesom alle naturcentre har én. Regioner og kommuner har én. De store organisationer har én. Folketinget har én. Og den 1. august 2005 fik kirkerne i Køge Kommune også én - en skoletjeneste.  Og fra den 1. januar 2011 dækker skoletjenesten også Faxe og Stevns kommune.

Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge er et samarbejde mellem menighedsrådene i kommunerne;  en samarbejdsmodel, som er kendt fra efterhånden rigtig mange sogne rundt omkring i landet.  
I daglig tale kaldes skoletjenesten FiSK, og vores logo er da også en fisk - kristendommens aller ældste symbol...!