Formål

Formålet med en folkekirkelig skoletjeneste er først og fremmest at inspirere med nye idéer til kristendomsundervisningen ved blandt andet at udarbejde undervisningsmaterialer samt tage initiativ til og koordinere undervisningsforløb for faget kristendomskundskab/religion med mulighed for inddragelse af andre fag som f.eks. dansk, musik, billedkunst m.m. i tværfaglige projektforløb.

Kort sagt: Et organiseret og konstruktivt skole-kirke-samarbejde.

Skole-kirke-samarbejde handler som udgangspunkt ikke om det enkelte menneskes religion eller personlige tro. Skole-kirke-samarbejde udspringer derimod af, at skolen ifølge Folkeskolelovens § 1 "skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur – herunder kristendom” og at folkekirken i denne sammenhæng er en helt naturlig og oplagt samarbejdspartner.

FiSK er desuden en del af det landsdækkende netværk af folkekirkelige skoletjenester, som afvikler store, fælles undervisningsprojekter - bl.a. "På kant med Kierkegaard” til overbygningen og senest i 2015  ”Lydspor – Leg med lyd i bibelske fortællinger” til indskolingen. Projektet ”Lydspor” indeholder bl.a. en nytegnet animationsfilm og en lydplatform hvor eleverne kan skabe deres egne lydfortællinger.”