Organisation

Menighedsrådene i Faxe, Stevns og Køge kommuner sender hvert år mindst ét menighedsrådsmedlem og en præst til det ordinære Repræsentantskabsmøde. Blandt repræsentanterne vælges et Forretningsudvalg for ét år ad gangen, bestående af ti medlemmer. Forretningsudvalget har ansvaret for den daglige ledelse af Folkekirkens Skoletjeneste, og der holdes jævnlige møder med de to religionspædagogiske medarbejdere.

Medarbejderne udvikler undervisningsprojekter til kommunernes skoler, udarbejder konkrete materialer og afvikler kurser for kommunernes lærere og præster. Alle projekter og tilhørende materialer tager udgangspunkt i kristendomskundskab som et kundskabsformidlende fag jf. folkeskoleloven. Hvert år i maj måned sendes en årsplan med skoletjenestens tilbud for det kommende skoleår til alle skoler i Faxe, Stevns og Køge.”